JURNEČKA, Ladislav. Opotřebení pneumatik osobních automobilů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5060. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Eva Molliková.
Uložit do Citace PRO