KRBOVÁ, Ludmila. Podnikatelský záměr-založení squashového centra [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5061. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO