BARTOŇ, Marek. Dekonvoluce hemodynamické odezvy z dat fMRI [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/507. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Martin Havlíček.

Uložit do Citace PRO