SVOBODOVÁ, Elena. Návrh změny organizační struktury firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5070. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Tomáš Heralecký.

Uložit do Citace PRO