ŠIKULA, Radek. Měření lokálních charakteristik paasivních elektrických součástek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5089. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Tománek.
Uložit do Citace PRO