SKŘIVÁNKOVÁ, Eva. Podnikatelský záměr rozvoje podniku [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/509. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Romana Čižinská.
Uložit do Citace PRO