JOKEŠOVÁ, Markéta. Možnosti využití GPS při analýze silničních nehod [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5115. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Panáček.

Uložit do Citace PRO