VLČKOVÁ, Lenka. Analýza reziduí toxických látek ve vodě metodou "spray & trap" [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5118. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce (VTÚO Brno).

Uložit do Citace PRO