LANC, Martin. Návrh podnikatelského záměru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5119. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO