KREJBICH, Tomáš. Návrh optimálního financování pořízení dlouhodobého majetku podniku [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-09-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5136. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO