GABRLÍK, Jan. Píst čtyřdobého zážehového leteckého motoru [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5142. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO