KUBA, Pavel. Zpracování a vizualizace dat z hmotnostního spektrometru typu TOF-MALDI [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5144. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Pavel Houška.
Uložit do Citace PRO