KOCHAŇOVÁ, Renata. Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Olomouci [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51474. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Martin Cupal.
Uložit do Citace PRO