SEKANINA, Kamil. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51480. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO