MAŤKO, Marek. Reklama pro nově založenou realitní kancelář [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51481. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Barňák.
Uložit do Citace PRO