KRIŽAN, Jakub. Bezsensorové řízení BLDC motoru [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5150. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Robert Grepl.

Uložit do Citace PRO