NEDŮCHALOVÁ, Ludmila. Ocenění pozemku zatíženého služebností [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51580. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jan Sedláček.
Uložit do Citace PRO