KLAMPÁR, Marián. Štúdium nanokompozitov pre elektrické izolácie [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51584. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyziky. Vedoucí práce Karel Liedermann.

Uložit do Citace PRO