UHROVÁ, Anna. Remediační potenciál huminových kyselin [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51596. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Kučerík.

Uložit do Citace PRO