HELŠTÝNOVÁ, Barbara, Tomáš NOVÁK, Karel SOKANSKÝ a Petr BOS. Luminance ratio at the visual tasks in classroom. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 105-108 [cit. 2021-5-9]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.105
Uložit do Citace PRO