KRÁLIKOVÁ, Ružena, Miroslav BADIDA a Tomáš KONKOLY. Lighting Quality and Visual Comfort Assesment in Working Environment. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 109-111 [cit. 2022-06-27]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.109

Uložit do Citace PRO