NOVOTNÝ, Jan. Mobile Illuminance Measurement of Road Lighting. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 129-131 [cit. 2021-04-12]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.129
Uložit do Citace PRO