TESAŘ, Jiří. Lllumination dangerous places on roads I. and II. classes in rural areas and urban interface. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 139-143 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.139

Uložit do Citace PRO