BARČÍK, Michal a Dionýz GAŠPAROVSKÝ. Sample calculations for the composition of energy performance scales in road lighting reparation. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 169-171 [cit. 2021-03-03]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.169
Uložit do Citace PRO