DUBNIČKA, Roman, Dionýz GAŠPAROVSKÝ, Michal BARČÍK a Lukáš LIPNICKÝ. Calculation of Roadlighting Photometric Parameters Under Mesopic Conditions. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 173-176 [cit. 2022-05-23]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.173

Uložit do Citace PRO