BLÁHA, Zdeněk, Karel SOKANSKÝ a Tomáš NOVÁK. Safe lighting of pedestrian crossings. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 181-184 [cit. 2020-12-04]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.181
Uložit do Citace PRO