ADÁMEK, Jiří, Petr BAXANT a Petr VRBÍK. Daylighting in relation to the energy balance of buildings. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 217-221 [cit. 2022-10-06]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.217

Uložit do Citace PRO