BÁLSKÝ, Marek a Jiří HABEL. Measurement and Recording of Reflective Properties of Materials. In: Proceedings of the 21st International Conference LIGHT SVĚTLO 2015 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015, s. 263-266 [cit. 2021-10-23]. ISBN 978-80-214-5244-2. Dostupné z: doi:10.13164/conf.light.2015.263
Uložit do Citace PRO