KOVÁŘ, Martin. Odstraňování CO2 z bioplynu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5169. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Radek Dvořák.
Uložit do Citace PRO