VACULA, Jiří. Axiální síla a tlakové pulsace v čerpadle s dvoustranným vstupem [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5172. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO