BARÁNEK, Radek. Estimace orientace multikoptér [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51727. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce František Šolc.

Uložit do Citace PRO