DOBES, J., J. MICHAL, J. POPP, D. CERNY, M. GRABNER, F. VEJRAZKA, J. KAKONA a S. MATEJKA. Precise Characterization and Multiobjective Optimization of Low Noise Amplifiers. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 670-680 [cit. 2022-05-19]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0670

Uložit do Citace PRO