PUSKELY, J., T. URBANEC, T. MIKULASEK, Zbyněk RAIDA, V. RERICHA a J. BARTYZAL. Novel Planar Horn Antenna for 75/85 GHz Experimental Wireless Link. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 681-687 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0681
Uložit do Citace PRO