OLOKEDE, S. S. A Quasi-Lumped Element Series Array Resonator Antenna. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 695-702 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0695
Uložit do Citace PRO