KARTHIKEYAN, S. S. a R. S. KSHETRIMAYUM. Compact and Wide Stopband Lowpass Filter Using Open Complementary Split Ring Resonator and Defected Ground Structure. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 708-711 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0708
Uložit do Citace PRO