JANKOWSKI-MIHULOWICZ, P., D. KAWALEC a M. WEGLARSKI. Antenna Design for Semi-Passive UHF RFID Transponder with Energy Harvester. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 722-728 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0722
Uložit do Citace PRO