ZHAO, Chunhui, Yunlong XU a Hui HUANG. Sparse Localization with a Mobile Beacon Based on LU Decomposition in Wireless Sensor Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 739-748 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0739
Uložit do Citace PRO