REZVANYVARDOM, M. a E. FARSHIDI. A Novel Cyclic Time to Digital Converter Based on Triple-Slope Interpolation and Time Amplification. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 800-807 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0800
Uložit do Citace PRO