YU, J., Y. LI, X. MU, J. ZHANG, X. MIAO a S. WANG. Modeling the AgInSbTe Memristor. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015, 24(3), 808-813 [cit. 2021-5-17]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: doi:10.13164/re.2015.0808
Uložit do Citace PRO