VANÝSKOVÁ, Jitka, ed. Události č. 10/2015 [online]. 25. Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2015, 34 s. [cit. 2021-6-22]. ISSN 1211-4421. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51772
Uložit do Citace PRO