MACHÁŇ, Ladislav. Využití elektrických vlastností kompozitních materiálů s modifikovanou cementovou matricí [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51776. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Pavel Šteffan.

Uložit do Citace PRO