ŽÁK, Jaromír. Návrh a optimalizace senzorických systémů využívajících malovýkonových napájecích generátorů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51777. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaromír Hubálek.

Uložit do Citace PRO