JÍLEK, Tomáš. Pokročilá navigace v heterogenních multirobotických systémech ve vnějším prostředí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51783. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO