ŠTĚPÁNKOVÁ, Vladěna a Lenka SMOLÍKOVÁ. Project documentation as a risk for public projects. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015, IX(23), 43-48 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51788
Uložit do Citace PRO