PSOTA, Boleslav. Mechanické vlastnosti mikroelektronických systémů [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51791. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.

Uložit do Citace PRO