PRISTACH, Marián. Návrh optimalizovaných architektur digitálních filtrů pro nízkopříkonové integrované obvody [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51796. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Lukáš Fujcik.
Uložit do Citace PRO