PAVLÍK, František. Kvantifikace přirozené vodní retenční schopnosti krajiny ve vybraných povodích [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51797. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Miroslav Dumbrovský.

Uložit do Citace PRO