OUJEZSKÝ, Václav. Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5181. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.

Uložit do Citace PRO