HOUŠŤ, Vladimír. Tenkostěnné přesypané konstrukce [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/51810. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Stráský.
Uložit do Citace PRO