NOVÁK, Vladimír. Percepční kódování zvukových signálů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5182. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO